Cesta poznania od 15 – 18 rokov

Interaktívny typ programu pre dobrodružné povahy.

Spoznajme sa navzájom, spoznávajme samého seba, spoznajme okolie, ako fungujú vzťahy, súvislosti, prirodzené zákony v prírode, v živote … Dokážme niečo vytvoriť, komunikujme, učme sa počúvať …

Línia programu nie je pevne stanovená, pretože máme bohaté skúsenosti, výborné materiálne zabezpečenie, zázemie, sme pružný, empatický a sme profesionáli. A chceme načúvať vašim hlasom. Uvidíme kto príde a koľko vás príde.

Určite zaradíme záujmovú činnosť podľa možností výberu, atrakcie, relax bloky, táborové ohne, večer na tému, nočné hry, tanečné zábavy, mini- vodácky výcvik pre plavcov a mnoho ďalších trhákov.

Ale bude to príprava na veľkú výpravu „ CESTY POZNANIA „ .
Ubytovanie v zrubových chatkách.