Letný tábor

V STREDISKU: Športoviská ( futbal,basketbal,volejbal…), ohniská, preliezky, ping-pongový stôl, stolný futbal.,…

UBYTOVANIE: kategória – turistická ubytovňa, hlavná budova 54 lôžok ( 3-4 lôžkové izby ) spoločné sociálne zariadenia na poschodiach, spoločenská miestnosť, jedáleň + bufet s terasou, chatky 7×5 lôžok – vlastné sociálne zariadenia


 1. TURNUS, Variabilný symbol 76, POSLEDNÍ MOHYKÁNI2. TURNUS,  Variabilný symbol 77, ŠPORT KEMP

3. TURNUS, Variabilný symbol 78, VOLANIE DIVOČINY

V CENE všetkých turnusov je zahrnuté: Ubytovanie, strava 5 x denne + pitný režim, zdravotná služba – non stop ( Z.z. 526/2007 ) +  lekárnička prvej pomoci ( Z.z. 526/2007 ), pohotovostné vozidlo, nahlásenie pobytu RÚVZ podľa vyhlášky, animátori – pedagogický dozor, program, využívanie: atrakcií ( tranpolíny, vzduchovky, luky, kuše, bungee-run, trojgate, floorball , kolobežky,čln – kajak – minivodácky) športových pomôcok, náradia, nástrojov, ozvučovacej a inej techniky, zabezpečenie technicko-materiálne, návšteva tuffovej pivnice a múzea na Starej Hore, ceny do súťaží… DPH, obecný poplatok