Škola v prírode

Ponúkame Vám v “Škole v prírode” animačný program pre deti.

Animačný program – poobednajší a večerný program organizuje hlavný programový vedúci v spolupráci s animátormi ( 10 – 13 detí / 1 animátor )

V CENE GARANTUJEME:
Ubytovanie 4 noci, strava 6 x denne + pitný režim, zdravotná služba – non stop + lekárnička prvej pomoci ( Z.z. 526/2007 ), pohotovostné vozidlo, nahlásenie pobytu RÚVZ v zmysle vyhlášky, pobyt pedagóga na 12 detí zdarma + pedagogická odmena, animátori, program, využívanie: atrakcií ( tampolíny, lukostreľba, vzduchové pušky, florball, bungeerun, trojgate ), športových pomôcok, náradia, ozvučovacej techniky, zabezpečenie technicko-materiálne, návšteva dedinského múzea St. Hora, ceny do súťaží, DPH, obecný poplatok.

* Ak si zabezpečíte svojho zdravotníka má garantovanú odmenu (musí spĺňať podmienky vyhlášky o odbornej spôsobilosti zdravotného dozoru).

*Fotky z turnusov nájdete tu : Sebechleby FOTO

PONUKA PLUS :/ nie je v cene/

  • výlety autobus : Banská Štiavnica, kaštieľ Sv. Anton, Modrý Kameň, Brhlovce,
  • Jazdenie na koňoch (možnosť 1-3 kone) 1 kôň / 1 hod. = 15,00 €,
  • Predvádzanie dravých vtákov 50,00 € – 100,00 € / 30 min. – 1 hod.podľa rozsahu programu