Volanie divočiny od 9 – 16 rokov

Pobytový program Volanie divočiny je interaktívny typ programu s celo-táborovou hrou,
„Veľká hra spoločenstiev“. S nádychom dobrodružstva, tradícii, adrenalínu, spolupatričnosti, tvorivosti, súťaživosti a naturality.

Deti sú rozdelené do spoločenstiev, ktoré počas celého turnusu medzi sebou súperia v rôzne zameraných hrách. Svojou aktívnou činnosťou podporovanou animátormi, deti okolo seba vytvárajú svoj vlastný svet „spoločenstva“.

Patrí k tým dynamickejšie a akčnejšie ladeným typom programov, čo sa prejavuje nielen výberom samotných hier a prístupom k nim, ale aj udržiavaním dynamiky počas celého turnusu až do vyvrcholenia v jeho závere.

Volanie divočiny III. je akýmsi pokračovaním predošlých verzií. Program má stanovenú určitú líniu ale vždy je pripravených viac alternatív, podľa počasia a vyvíjajúcej sa situácie v celo-táborovej hre a podľa záujmu detí